NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 03. 03. 2021 14:41

Styret 2021

Etter årsmøtet har styret i Nord-Odal SV følgende sammensetning:

Leder:

Gunnar Nygård

909 81916

E-POST

Nestleder:

Thomas Tinglum

952 58753

E-POST

 Kasserer:

Kai Yngve Vangen

952 77940

E-POST

Styremedlemmer:

Randi Evensen 950 54260 E-POST

Dag Øystein Alfheim

480 51405

E-POST

  Berit A. Skogvang 951 36206 E-POST
 

Per Norheim

970 16446

E-POST

Varamedlemmer:

Gunhild Norheim

906 85929

E-POST 

  Rasmuss Haraldsen
995 15252
E-POST
 

Stig Aasheim

915 57725

E-POST


Valgkomite:

Oppnevnes senere

 

 

Revisorer:

Per Arne Sandmo

Kai Magne Rudshaug